Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové (ORG 180025) / 2021

Název:
Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové (180025)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 283 624 Kč 57 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 283 624 Kč 57 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 283 624 Kč 57 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 283 624 Kč 57 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 283 624 Kč 57 %
Celkem 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 283 624 Kč 57 %