Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských (ORG 180022) / 2021

Název:
Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských (180022)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -