Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení (ORG 180021) / 2021

Název:
Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení (180021)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %