Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vestavba bytového objektu Svornosti (ORG 180018) / 2021

Název:
Vestavba bytového objektu Svornosti (180018)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 5 000 000 Kč Pokles 1 478 800 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 000 000 Kč Pokles 1 478 800 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 5 000 000 Kč Pokles 1 478 800 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000 Kč Pokles 1 478 800 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč Pokles 1 478 800 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 5 000 000 Kč Pokles 1 478 800 Kč 0 Kč 0 %