Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky (ORG 180013) / 2021

Název:
Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky (180013)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 000 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 000 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 000 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 000 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %