Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje SEN MŠ Nám. 14. října (ORG 180008) / 2021

Název:
SEN MŠ Nám. 14. října (180008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -