Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Obnova a rekonstrukce hřišť (ORG 180002) / 2021

Název:
Obnova a rekonstrukce hřišť (180002)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -