Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2021

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 23 438 800 Kč Navýšení 24 921 200 Kč 10 210 255 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 17 000 000 Kč Pokles 15 900 800 Kč 4 082 016 Kč 26 %
Školství a sociální věci 1 838 800 Kč Navýšení 2 921 200 Kč 1 214 405 Kč 42 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 4 500 000 Kč Navýšení 5 999 200 Kč 4 913 834 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 1 438 800 Kč Navýšení 2 521 200 Kč 1 214 405 Kč 48 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000 Kč Pokles 385 300 Kč 83 490 Kč 22 %
418 418 200 000 Kč Pokles 185 300 Kč 83 490 Kč 45 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 38 800 Kč Navýšení 53 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 53 500 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Navýšení 2 082 400 Kč 1 130 915 Kč 54 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 082 400 Kč 1 130 915 Kč 54 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 12 000 000 Kč Pokles 10 900 800 Kč 3 276 079 Kč 30 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 3 255 512 Kč 33 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 3 255 512 Kč 33 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 805 937 Kč 16 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 805 937 Kč 16 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 805 937 Kč 16 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 4 500 000 Kč Navýšení 5 999 200 Kč 4 913 834 Kč 82 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 41 624 Kč 70 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 41 624 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 4 872 210 Kč 82 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 4 872 210 Kč 82 %
Celkem 23 438 800 Kč Navýšení 24 921 200 Kč 10 210 255 Kč 41 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (Odbor přípravy realizace investic), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
TRUSTAV s.r.o.ARES 4 872 209,77 Kč
360000137 16.02.2021 317 322,06 Kč
360000234 24.03.2021 904 142,10 Kč
360000203 27.04.2021 899 589,77 Kč
360000203 27.04.2021 1 099 200,00 Kč
360000313 28.05.2021 1 027 461,77 Kč
360000299 28.05.2021 17 351,10 Kč
360000305 28.05.2021 22 780,19 Kč
360000305 28.05.2021 105 695,92 Kč
360000311 28.05.2021 180 071,15 Kč
360000302 28.05.2021 91 950,10 Kč
360000309 28.05.2021 81 454,24 Kč
360000300 28.05.2021 96 603,80 Kč
360000307 28.05.2021 28 587,57 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 4 872 209,77 Kč