Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2021

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 23 438 800 Kč Navýšení 25 390 100 Kč 20 678 632 Kč 81 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 17 000 000 Kč Pokles 16 009 300 Kč 11 983 540 Kč 75 %
Školství a sociální věci 1 838 800 Kč Navýšení 3 269 500 Kč 2 684 090 Kč 82 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 4 500 000 Kč Navýšení 6 011 300 Kč 6 011 002 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
3113 Základní školy 1 438 800 Kč Navýšení 3 069 500 Kč 2 679 690 Kč 87 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000 Kč Pokles 155 300 Kč 93 231 Kč 60 %
418 418 200 000 Kč Pokles 155 300 Kč 93 231 Kč 60 %
818 818 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 38 800 Kč Navýšení 166 500 Kč 117 265 Kč 70 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 166 500 Kč 117 265 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 2 469 194 Kč 90 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 2 469 194 Kč 90 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 12 000 000 Kč Pokles 10 400 800 Kč 7 653 122 Kč 74 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 423 600 Kč 178 711 Kč 42 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 423 600 Kč 178 711 Kč 42 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 9 956 600 Kč 7 453 844 Kč 75 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 956 600 Kč 7 453 844 Kč 75 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
818 818 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 4 500 000 Kč Navýšení 6 011 300 Kč 6 011 002 Kč 100 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 12 100 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 12 100 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
Celkem 23 438 800 Kč Navýšení 25 390 100 Kč 20 678 632 Kč 81 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (Odbor přípravy realizace investic), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
DF Servis, s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000020 12.01.2021 108 056,87 Kč
360000136 12.01.2021 124 265,40 Kč
360000135 12.01.2021 -108 056,87 Kč
950000028 10.02.2021 -124 265,40 Kč
Architekti Headhand s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000005 04.02.2021 16 335,00 Kč
950000019 15.02.2021 -16 335,00 Kč
ISPD s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000053 18.01.2021 20 566,91 Kč
950000030 10.02.2021 -20 566,91 Kč
KOSING.CZ s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000011 01.02.2021 39 978,40 Kč
950000035 10.02.2021 -39 978,40 Kč
Kozák stavební s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000116 29.01.2021 123 089,10 Kč
360000118 29.01.2021 137 427,42 Kč
360000117 29.01.2021 138 638,25 Kč
950000032 10.02.2021 -138 638,25 Kč
950000031 10.02.2021 -123 089,10 Kč
950000033 10.02.2021 -137 427,42 Kč
PROARCH, společnost s ručením omezenýmARES 0,00 Kč
360000039 15.01.2021 7 163,20 Kč
360000040 04.02.2021 13 431,00 Kč
950000034 10.02.2021 -13 431,00 Kč
950000024 10.02.2021 -7 163,20 Kč
KyraStav spol. s r.o.ARES 0,00 Kč
950000022 04.02.2021 -47 023,04 Kč
360000006 04.02.2021 127 171,44 Kč
360000038 04.02.2021 171 074,91 Kč
950000022 04.02.2021 47 023,04 Kč
360000009 04.02.2021 130 815,22 Kč
360000187 04.02.2021 26 548,65 Kč
950000022 04.02.2021 -47 023,04 Kč
360000008 04.02.2021 119 644,71 Kč
360000039 04.02.2021 154 660,30 Kč
360000007 04.02.2021 47 023,04 Kč
950000041 10.02.2021 -154 660,30 Kč
950000040 10.02.2021 -130 815,22 Kč
950000039 10.02.2021 -171 074,91 Kč
950000042 10.02.2021 -26 548,65 Kč
950000020 15.02.2021 127 171,44 Kč
950000020 15.02.2021 -127 171,44 Kč
950000020 15.02.2021 -127 171,44 Kč
950000038 15.02.2021 -119 644,71 Kč
FETTERS management, s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000069 21.01.2021 66 556,05 Kč
950000025 10.02.2021 -66 556,05 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč