Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2021

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 23 438 800 Kč Navýšení 25 390 100 Kč 20 678 632 Kč 81 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 17 000 000 Kč Pokles 16 009 300 Kč 11 983 540 Kč 75 %
Školství a sociální věci 1 838 800 Kč Navýšení 3 269 500 Kč 2 684 090 Kč 82 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 4 500 000 Kč Navýšení 6 011 300 Kč 6 011 002 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
3113 Základní školy 1 438 800 Kč Navýšení 3 069 500 Kč 2 679 690 Kč 87 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000 Kč Pokles 155 300 Kč 93 231 Kč 60 %
418 418 200 000 Kč Pokles 155 300 Kč 93 231 Kč 60 %
818 818 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 38 800 Kč Navýšení 166 500 Kč 117 265 Kč 70 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 166 500 Kč 117 265 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 2 469 194 Kč 90 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 2 469 194 Kč 90 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 12 000 000 Kč Pokles 10 400 800 Kč 7 653 122 Kč 74 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 423 600 Kč 178 711 Kč 42 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 423 600 Kč 178 711 Kč 42 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 9 956 600 Kč 7 453 844 Kč 75 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 956 600 Kč 7 453 844 Kč 75 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
818 818 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 4 500 000 Kč Navýšení 6 011 300 Kč 6 011 002 Kč 100 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 12 100 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 12 100 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
Celkem 23 438 800 Kč Navýšení 25 390 100 Kč 20 678 632 Kč 81 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (Odbor přípravy realizace investic), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
POHL cz, a.s.ARES 7 431 449,11 Kč
360000237 26.02.2021 404 194,62 Kč
360000237 24.03.2021 164 926,44 Kč
360000205 27.04.2021 1 315 987,02 Kč
360000266 26.05.2021 1 370 404,17 Kč
360000272 25.06.2021 1 028 862,02 Kč
360000265 28.07.2021 1 399 679,85 Kč
360000250 26.08.2021 393 941,79 Kč
360000364 27.09.2021 426 558,35 Kč
950000033 30.09.2021 -17 999,99 Kč
950000034 30.09.2021 -500 228,48 Kč
360000359 26.10.2021 239 084,01 Kč
950000054 18.11.2021 -189 544,77 Kč
950000055 18.11.2021 -1 197,49 Kč
360000354 24.11.2021 153 502,15 Kč
360000276 15.12.2021 122 690,84 Kč
360000386 20.12.2021 31 714,44 Kč
360000385 20.12.2021 113 291,46 Kč
950000039 20.12.2021 -12 026,71 Kč
360000399 20.12.2021 97 986,86 Kč
360000475 21.12.2021 58 268,57 Kč
360000470 21.12.2021 122 632,10 Kč
360000462 21.12.2021 5 907,14 Kč
360000517 22.12.2021 38 494,73 Kč
360000521 22.12.2021 22 437,27 Kč
360000516 22.12.2021 57 974,38 Kč
360000520 22.12.2021 37 518,27 Kč
360000515 22.12.2021 178 233,46 Kč
360000519 22.12.2021 130 514,68 Kč
360000567 22.12.2021 11 684,84 Kč
360000514 22.12.2021 195 630,56 Kč
360000518 22.12.2021 15 707,28 Kč
360000522 22.12.2021 14 619,25 Kč
KyraStav spol. s r.o.ARES 22 395,10 Kč
360000171 12.11.2021 22 395,10 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 7 453 844,21 Kč