Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2021

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 23 438 800 Kč Navýšení 25 390 100 Kč 20 678 632 Kč 81 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 17 000 000 Kč Pokles 16 009 300 Kč 11 983 540 Kč 75 %
Školství a sociální věci 1 838 800 Kč Navýšení 3 269 500 Kč 2 684 090 Kč 82 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 4 500 000 Kč Navýšení 6 011 300 Kč 6 011 002 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
3113 Základní školy 1 438 800 Kč Navýšení 3 069 500 Kč 2 679 690 Kč 87 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000 Kč Pokles 155 300 Kč 93 231 Kč 60 %
418 418 200 000 Kč Pokles 155 300 Kč 93 231 Kč 60 %
818 818 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 38 800 Kč Navýšení 166 500 Kč 117 265 Kč 70 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 166 500 Kč 117 265 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 2 469 194 Kč 90 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 2 469 194 Kč 90 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 12 000 000 Kč Pokles 10 400 800 Kč 7 653 122 Kč 74 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 423 600 Kč 178 711 Kč 42 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 423 600 Kč 178 711 Kč 42 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 9 956 600 Kč 7 453 844 Kč 75 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 956 600 Kč 7 453 844 Kč 75 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
818 818 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 4 500 000 Kč Navýšení 6 011 300 Kč 6 011 002 Kč 100 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 12 100 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 12 100 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
Celkem 23 438 800 Kč Navýšení 25 390 100 Kč 20 678 632 Kč 81 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (Odbor přípravy realizace investic), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
KVS stavební, s.r.o.ARES 1 796 140,87 Kč
360000039 02.03.2021 111 000,00 Kč
360000026 06.04.2021 147 608,70 Kč
360000038 07.04.2021 152 583,48 Kč
360000050 03.05.2021 13 298,18 Kč
360000012 03.05.2021 75 030,59 Kč
360000021 03.05.2021 24 231,80 Kč
360000031 03.05.2021 100 654,16 Kč
360000038 03.05.2021 5 630,78 Kč
360000045 03.05.2021 10 000,00 Kč
360000011 03.05.2021 1 039,50 Kč
360000020 03.05.2021 21 424,44 Kč
360000029 03.05.2021 47 787,64 Kč
360000037 03.05.2021 2 065,57 Kč
360000042 03.05.2021 88 071,52 Kč
360000016 03.05.2021 68 378,70 Kč
360000025 03.05.2021 44 765,07 Kč
360000036 03.05.2021 19 024,50 Kč
360000041 03.05.2021 14 987,60 Kč
360000052 03.05.2021 13 746,26 Kč
360000014 03.05.2021 145 610,15 Kč
360000024 03.05.2021 5 272,80 Kč
360000034 03.05.2021 18 703,62 Kč
360000311 23.11.2021 665 225,81 Kč
DEREZA, společnost s ručením omezenýmARES 673 053,57 Kč
360000052 03.11.2021 284 662,93 Kč
950000014 12.11.2021 388 390,64 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 2 469 194,44 Kč