Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2021

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 23 438 800 Kč Navýšení 25 390 100 Kč 20 678 632 Kč 81 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 17 000 000 Kč Pokles 16 009 300 Kč 11 983 540 Kč 75 %
Školství a sociální věci 1 838 800 Kč Navýšení 3 269 500 Kč 2 684 090 Kč 82 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 4 500 000 Kč Navýšení 6 011 300 Kč 6 011 002 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
3113 Základní školy 1 438 800 Kč Navýšení 3 069 500 Kč 2 679 690 Kč 87 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000 Kč Pokles 155 300 Kč 93 231 Kč 60 %
418 418 200 000 Kč Pokles 155 300 Kč 93 231 Kč 60 %
818 818 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 38 800 Kč Navýšení 166 500 Kč 117 265 Kč 70 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 166 500 Kč 117 265 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 2 469 194 Kč 90 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 2 469 194 Kč 90 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 12 000 000 Kč Pokles 10 400 800 Kč 7 653 122 Kč 74 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 423 600 Kč 178 711 Kč 42 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 423 600 Kč 178 711 Kč 42 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 9 956 600 Kč 7 453 844 Kč 75 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 956 600 Kč 7 453 844 Kč 75 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
818 818 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 4 500 000 Kč Navýšení 6 011 300 Kč 6 011 002 Kč 100 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 12 100 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 12 100 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
Celkem 23 438 800 Kč Navýšení 25 390 100 Kč 20 678 632 Kč 81 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (Odbor přípravy realizace investic), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč