Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2021

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 23 438 800 Kč Navýšení 24 921 200 Kč 10 210 255 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 17 000 000 Kč Pokles 15 900 800 Kč 4 082 016 Kč 26 %
Školství a sociální věci 1 838 800 Kč Navýšení 2 921 200 Kč 1 214 405 Kč 42 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 4 500 000 Kč Navýšení 5 999 200 Kč 4 913 834 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 1 438 800 Kč Navýšení 2 521 200 Kč 1 214 405 Kč 48 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000 Kč Pokles 385 300 Kč 83 490 Kč 22 %
418 418 200 000 Kč Pokles 185 300 Kč 83 490 Kč 45 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 38 800 Kč Navýšení 53 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 53 500 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Navýšení 2 082 400 Kč 1 130 915 Kč 54 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 082 400 Kč 1 130 915 Kč 54 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 12 000 000 Kč Pokles 10 900 800 Kč 3 276 079 Kč 30 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 3 255 512 Kč 33 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 3 255 512 Kč 33 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 805 937 Kč 16 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 805 937 Kč 16 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 805 937 Kč 16 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 4 500 000 Kč Navýšení 5 999 200 Kč 4 913 834 Kč 82 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 41 624 Kč 70 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 41 624 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 4 872 210 Kč 82 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 4 872 210 Kč 82 %
Celkem 23 438 800 Kč Navýšení 24 921 200 Kč 10 210 255 Kč 41 %