Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2021

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 23 438 800 Kč Navýšení 25 598 600 Kč 15 597 616 Kč 61 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 17 000 000 Kč Pokles 15 817 800 Kč 7 680 056 Kč 49 %
Školství a sociální věci 1 838 800 Kč Navýšení 3 669 500 Kč 1 906 559 Kč 52 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 4 500 000 Kč Navýšení 6 011 300 Kč 6 011 002 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 1 803 969 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 1 803 969 Kč 66 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 1 803 969 Kč 66 %
3612 Bytové hospodářství 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 6 247 805 Kč 63 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 6 247 805 Kč 63 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 6 247 805 Kč 63 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 5 000 000 Kč Pokles 4 917 000 Kč 1 411 684 Kč 29 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Pokles 4 917 000 Kč 1 411 684 Kč 29 %
818 818 5 000 000 Kč Pokles 4 917 000 Kč 1 411 684 Kč 29 %
6171 Činnost místní správy 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
Celkem 21 500 000 Kč Navýšení 23 485 000 Kč 15 403 311 Kč 66 %