Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2021

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 23 438 800 Kč Navýšení 23 680 500 Kč 6 680 667 Kč 28 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 17 000 000 Kč Pokles 15 900 800 Kč 2 226 648 Kč 14 %
Školství a sociální věci 1 838 800 Kč Navýšení 2 080 500 Kč 1 214 405 Kč 58 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 4 500 000 Kč Navýšení 5 599 200 Kč 3 239 614 Kč 58 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 1 000 000 Kč Navýšení 1 241 700 Kč 1 130 915 Kč 91 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Navýšení 1 241 700 Kč 1 130 915 Kč 91 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 1 241 700 Kč 1 130 915 Kč 91 %
3612 Bytové hospodářství 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 1 885 108 Kč 19 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 1 885 108 Kč 19 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 1 885 108 Kč 19 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 320 973 Kč 6 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 320 973 Kč 6 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 320 973 Kč 6 %
6171 Činnost místní správy 4 500 000 Kč Navýšení 5 559 200 Kč 3 220 254 Kč 58 %
5171 Opravy a udržování 4 500 000 Kč Navýšení 5 559 200 Kč 3 220 254 Kč 58 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 559 200 Kč 3 220 254 Kč 58 %
Celkem 21 500 000 Kč Navýšení 21 681 100 Kč 6 557 250 Kč 30 %