Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2021

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 23 438 800 Kč Navýšení 30 375 400 Kč 14 742 653 Kč 49 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 17 000 000 Kč Navýšení 20 689 700 Kč 7 510 247 Kč 36 %
Školství a sociální věci 1 838 800 Kč Navýšení 3 586 500 Kč 1 233 505 Kč 34 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 4 500 000 Kč Navýšení 5 999 200 Kč 5 998 902 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
3113 Základní školy 1 438 800 Kč Navýšení 3 186 500 Kč 1 229 105 Kč 39 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000 Kč Pokles 385 300 Kč 83 490 Kč 22 %
418 418 200 000 Kč Pokles 185 300 Kč 83 490 Kč 45 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 38 800 Kč Navýšení 53 500 Kč 14 700 Kč 27 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 53 500 Kč 14 700 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 1 130 915 Kč 41 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 1 130 915 Kč 41 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 12 000 000 Kč Navýšení 15 689 700 Kč 6 098 563 Kč 39 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 6 077 996 Kč 62 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 6 077 996 Kč 62 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 4 788 900 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 4 788 900 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 411 684 Kč 28 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 411 684 Kč 28 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 411 684 Kč 28 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 4 500 000 Kč Navýšení 5 999 200 Kč 5 998 902 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
Celkem 23 438 800 Kč Navýšení 30 375 400 Kč 14 742 653 Kč 49 %