Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 170002 (ORG 170002) / 2021

Název:
170002 (170002)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
917 917 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -