Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Nákup kancelářské techniky (ORG 160012) / 2021

Název:
Nákup kancelářské techniky (160012)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %
916 916 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %
Celkem 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %