Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže (ORG 160009) / 2021

Název:
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže (160009)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %