Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Stavební úpravy budov MČ (ORG 160005) / 2021

Název:
Stavební úpravy budov MČ (160005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -