Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
výdaje 36 671 400 Kč Navýšení 36 762 400 Kč 16 825 817 Kč 46 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Navýšení 36 761 400 Kč 16 825 817 Kč 46 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 235 899 Kč 21 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 43 261 Kč 29 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 43 261 Kč 29 %
5164 Nájemné 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč 300 000 Kč 192 638 Kč 64 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 192 638 Kč 64 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Navýšení 35 611 400 Kč 16 589 919 Kč 47 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 13 805 Kč 28 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 13 805 Kč 28 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 232 282 Kč 48 %
916 916 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 232 282 Kč 48 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 515 821 Kč 16 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 515 821 Kč 16 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 338 533 Kč 48 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 338 533 Kč 48 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 318 604 Kč 34 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 318 604 Kč 34 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 9 221 Kč 42 %
916 916 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 9 221 Kč 42 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 597 939 Kč 26 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 597 939 Kč 26 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 440 287 Kč 50 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 440 287 Kč 50 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 81 931 Kč 16 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 81 931 Kč 16 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 3 579 Kč 24 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 3 579 Kč 24 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 2 108 669 Kč 59 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 2 108 669 Kč 59 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč Navýšení 800 Kč 782 Kč 98 %
916 916 0 Kč Navýšení 800 Kč 782 Kč 98 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 215 215 Kč 57 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 215 215 Kč 57 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 211 800 Kč 8 657 206 Kč 57 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 211 800 Kč 8 657 206 Kč 57 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 380 072 Kč 17 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 380 072 Kč 17 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 116 645 Kč 42 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 116 645 Kč 42 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 36 671 400 Kč Navýšení 36 762 400 Kč 16 825 817 Kč 46 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Sodexo Pass Česká republika a.s.ARES 2 636 241,46 Kč
360000008 04.01.2021 300 137,94 Kč
360000022 02.02.2021 265 137,94 Kč
360000012 03.03.2021 310 137,94 Kč
360000002 01.04.2021 355 137,94 Kč
360000004 03.05.2021 290 137,94 Kč
360000007 01.06.2021 300 137,94 Kč
360000012 01.07.2021 350 137,94 Kč
360000020 02.08.2021 250 137,94 Kč
360000010 01.09.2021 215 137,94 Kč
CENTRA a.s.ARES 2 032 293,63 Kč
360000016 02.02.2021 110 723,47 Kč
360000017 02.02.2021 184 756,41 Kč
950000068 01.03.2021 -110 723,47 Kč
950000069 01.03.2021 184 756,41 Kč
950000069 01.03.2021 -184 756,41 Kč
950000068 01.03.2021 110 723,47 Kč
360000091 10.03.2021 178 903,04 Kč
360000090 10.03.2021 110 723,47 Kč
360000217 28.04.2021 110 723,47 Kč
360000218 28.04.2021 193 454,20 Kč
360000157 16.06.2021 110 723,47 Kč
360000305 29.06.2021 110 723,47 Kč
360000017 02.08.2021 175 820,26 Kč
360000148 13.08.2021 10 206,56 Kč
360000147 13.08.2021 165 959,16 Kč
360000146 13.08.2021 8 894,59 Kč
360000145 13.08.2021 166 343,06 Kč
360000267 27.08.2021 110 723,47 Kč
360000265 27.08.2021 112 326,72 Kč
360000008 01.09.2021 171 288,81 Kč
PREMIO INVEST s.r.o.ARES 1 770 451,98 Kč
360000037 04.02.2021 219 886,32 Kč
360000238 26.02.2021 221 509,38 Kč
950000067 01.03.2021 219 886,32 Kč
950000067 01.03.2021 -219 886,32 Kč
360000229 24.03.2021 221 509,38 Kč
950000047 28.04.2021 2 176,00 Kč
950000048 28.04.2021 2 176,00 Kč
950000047 28.04.2021 -2 176,00 Kč
950000048 28.04.2021 -2 176,00 Kč
950000047 28.04.2021 2 176,00 Kč
950000047 28.04.2021 2 176,00 Kč
950000047 28.04.2021 -2 176,00 Kč
950000047 28.04.2021 -2 176,00 Kč
360000069 05.05.2021 2 176,00 Kč
360000069 05.05.2021 219 333,38 Kč
360000250 26.05.2021 2 176,00 Kč
360000250 26.05.2021 219 333,38 Kč
360000004 01.07.2021 2 176,00 Kč
360000004 01.07.2021 219 333,38 Kč
360000094 11.08.2021 2 176,00 Kč
360000094 11.08.2021 219 333,38 Kč
360000143 10.09.2021 2 176,00 Kč
360000143 10.09.2021 219 333,38 Kč
Pražské služby, a.s.ARES 396 083,44 Kč
360000066 09.03.2021 6 091,35 Kč
360000068 09.03.2021 100 025,18 Kč
360000067 09.03.2021 77 797,98 Kč
360000275 30.03.2021 7 123,27 Kč
360000016 02.08.2021 6 696,75 Kč
360000021 02.08.2021 4 537,50 Kč
360000041 05.08.2021 101 683,06 Kč
360000264 27.08.2021 6 848,60 Kč
360000021 02.09.2021 79 087,45 Kč
360000029 03.09.2021 6 192,30 Kč
CENTRA a.sARES 281 477,46 Kč
360000273 30.03.2021 170 753,99 Kč
360000274 30.03.2021 110 723,47 Kč
ARCHIVUM, s.r.o.ARES 266 963,03 Kč
360000052 18.01.2021 26 242,44 Kč
360000169 18.02.2021 26 242,44 Kč
360000077 10.03.2021 34 013,21 Kč
360000068 09.04.2021 26 998,65 Kč
360000128 13.05.2021 26 127,72 Kč
360000134 14.06.2021 28 269,15 Kč
360000148 16.07.2021 78 817,17 Kč
360000139 13.08.2021 20 252,25 Kč
ŠkoFIN s.r.o.ARES 217 887,21 Kč
360000068 20.01.2021 24 158,58 Kč
360000112 11.02.2021 24 158,58 Kč
360000114 11.03.2021 24 158,58 Kč
360000132 19.04.2021 24 158,58 Kč
360000141 14.05.2021 24 158,58 Kč
360000138 15.06.2021 24 158,58 Kč
360000159 19.07.2021 24 158,58 Kč
360000125 12.08.2021 24 158,58 Kč
360000195 19.08.2021 459,99 Kč
360000179 13.09.2021 24 158,58 Kč
Dlouhá AlexandraARES 213 740,60 Kč
360000021 13.01.2021 24 200,00 Kč
360000021 02.02.2021 2 904,00 Kč
360000095 10.02.2021 24 200,00 Kč
360000004 01.04.2021 24 200,00 Kč
360000139 21.04.2021 24 200,00 Kč
360000230 29.04.2021 1 029,00 Kč
360000053 04.05.2021 1 815,50 Kč
360000146 17.05.2021 8 216,00 Kč
360000145 17.05.2021 24 200,00 Kč
360000188 19.05.2021 2 783,00 Kč
360000037 04.06.2021 363,10 Kč
360000032 07.07.2021 24 200,00 Kč
360000110 13.07.2021 3 030,00 Kč
360000157 19.07.2021 24 200,00 Kč
360000141 13.08.2021 24 200,00 Kč
FINEP Poštovní a.s.ARES 171 002,58 Kč
360000051 18.01.2021 19 904,50 Kč
360000130 16.02.2021 19 904,50 Kč
360000165 16.03.2021 19 904,50 Kč
360000102 11.05.2021 19 904,50 Kč
360000163 18.05.2021 19 904,50 Kč
360000151 16.06.2021 19 904,50 Kč
360000147 16.07.2021 19 904,50 Kč
360000318 30.07.2021 1 000,00 Kč
360000039 05.08.2021 15 335,54 Kč
360000052 06.08.2021 15 335,54 Kč
OTIS a.s.ARES 165 567,93 Kč
360000126 16.02.2021 41 748,63 Kč
360000187 19.05.2021 44 667,15 Kč
360000053 08.06.2021 34 485,00 Kč
360000171 18.08.2021 44 667,15 Kč
NATO - PRAHA, spol. s r.o.ARES 100 146,00 Kč
360000127 16.02.2021 16 691,00 Kč
360000116 11.03.2021 16 691,00 Kč
360000147 17.05.2021 16 691,00 Kč
360000152 16.06.2021 16 691,00 Kč
360000117 13.07.2021 16 691,00 Kč
360000120 12.08.2021 16 691,00 Kč
TAVOČER s.r.o.ARES 89 463,00 Kč
360000003 03.05.2021 6 655,00 Kč
360000253 26.05.2021 22 748,00 Kč
360000011 01.07.2021 8 494,00 Kč
360000056 08.07.2021 26 039,00 Kč
360000297 29.07.2021 12 125,00 Kč
360000298 29.07.2021 2 796,00 Kč
360000196 19.08.2021 7 012,00 Kč
360000079 08.09.2021 3 594,00 Kč
N A T O - P R A H A, spol. s r.o.ARES 50 073,00 Kč
360000028 14.01.2021 16 691,00 Kč
360000084 14.04.2021 16 691,00 Kč
360000149 10.09.2021 16 691,00 Kč
Ing. Milan KoubaARES 45 012,00 Kč
360000006 01.06.2021 45 012,00 Kč
BOZP - PO s.r.o.ARES 41 685,00 Kč
360000237 23.06.2021 41 685,00 Kč
KMK úklid s.r.o.ARES 27 830,00 Kč
360000149 16.07.2021 27 830,00 Kč
ČESKÁ TELEVIZEARES 26 730,00 Kč
360000031 14.01.2021 8 910,00 Kč
360000099 15.04.2021 8 910,00 Kč
360000107 13.07.2021 8 910,00 Kč
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.ARES 24 799,43 Kč
380000001 05.01.2021 2 818,15 Kč
380000004 22.01.2021 484,00 Kč
380000001 03.02.2021 2 397,96 Kč
380000001 03.03.2021 2 427,36 Kč
380000004 19.03.2021 242,00 Kč
380000001 07.04.2021 4 004,80 Kč
380000001 04.05.2021 3 075,40 Kč
380000001 04.06.2021 2 871,58 Kč
380000004 22.06.2021 242,00 Kč
380000003 07.07.2021 3 545,05 Kč
380000001 03.08.2021 2 691,13 Kč
Zdeněk ChumanARES 21 611,00 Kč
360000133 14.07.2021 21 611,00 Kč
Autosalon Klokočka Centrum a.s.ARES 17 623,50 Kč
360000036 07.04.2021 585,00 Kč
360000054 04.05.2021 1 089,00 Kč
950000045 24.05.2021 907,50 Kč
950000047 24.05.2021 907,50 Kč
950000044 24.05.2021 907,50 Kč
950000046 24.05.2021 907,50 Kč
950000046 24.05.2021 -907,50 Kč
950000049 24.05.2021 907,50 Kč
950000046 24.05.2021 907,50 Kč
950000048 24.05.2021 907,50 Kč
360000202 27.05.2021 1 089,00 Kč
360000055 08.06.2021 1 089,00 Kč
360000054 08.06.2021 2 722,50 Kč
360000051 06.08.2021 450,00 Kč
360000050 06.08.2021 450,00 Kč
360000100 11.08.2021 450,00 Kč
360000099 11.08.2021 450,00 Kč
360000101 11.08.2021 2 228,00 Kč
360000219 20.08.2021 450,00 Kč
360000290 30.08.2021 1 126,00 Kč
Městská část Praha 5ARES 14 400,00 Kč
360000066 20.01.2021 2 400,00 Kč
360000200 27.04.2021 4 800,00 Kč
360000065 08.09.2021 7 200,00 Kč
XCOPY s.r.o.ARES 14 081,00 Kč
360000065 12.02.2021 1 229,00 Kč
360000078 10.03.2021 1 138,00 Kč
360000148 17.05.2021 4 425,00 Kč
360000079 09.06.2021 975,00 Kč
360000111 13.07.2021 4 330,00 Kč
360000074 10.08.2021 1 984,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 8 505,00 Kč
360000032 14.01.2021 2 835,00 Kč
360000100 15.04.2021 2 835,00 Kč
360000108 13.07.2021 2 835,00 Kč
ÚRS CZ, a.s.ARES 5 929,00 Kč
360000064 12.02.2021 5 929,00 Kč
Česká pošta, s.p.ARES 3 899,85 Kč
360000116 13.07.2021 106,50 Kč
360000300 29.07.2021 1 264,45 Kč
360000172 18.08.2021 1 264,45 Kč
360000148 10.09.2021 1 264,45 Kč
Xerox Czech republic s.r.o.ARES 3 798,40 Kč
360000123 29.01.2021 141,11 Kč
360000013 04.03.2021 0,51 Kč
360000003 01.04.2021 0,51 Kč
360000055 04.05.2021 1 464,29 Kč
360000043 04.06.2021 90,29 Kč
360000010 01.07.2021 328,97 Kč
360000075 10.08.2021 187,31 Kč
360000126 09.09.2021 1 585,41 Kč
EVROFIN Int. spol. s.r.o.ARES 3 146,00 Kč
360000020 02.02.2021 3 146,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 2 600,00 Kč
360000119 08.09.2021 2 600,00 Kč
KF Trans s.r.o.ARES 2 410,00 Kč
360000207 23.08.2021 2 410,00 Kč
ELEKTROČAS s.r.o.ARES 1 210,00 Kč
360000140 13.08.2021 1 210,00 Kč
XERTEC a.s.ARES 544,50 Kč
360000112 13.07.2021 544,50 Kč
KLEPIERRE CZ s.r.o.ARES 302,50 Kč
360000129 12.03.2021 302,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -303,00 Kč
Celkem 8 657 205,50 Kč