Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 36 671 400 Kč Navýšení 36 752 400 Kč 11 582 123 Kč 32 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Navýšení 36 751 400 Kč 11 582 123 Kč 32 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 846 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 846 Kč 1 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 846 Kč 1 %
5164 Nájemné 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Navýšení 35 601 400 Kč 11 581 277 Kč 33 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 9 058 Kč 18 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 9 058 Kč 18 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 5 256 Kč 13 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 5 256 Kč 13 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč 470 000 Kč 175 462 Kč 37 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 175 462 Kč 37 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 228 923 Kč 7 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 228 923 Kč 7 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 060 079 Kč 38 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 060 079 Kč 38 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 201 503 Kč 21 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 201 503 Kč 21 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 2 400 Kč 16 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 2 400 Kč 16 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 389 081 Kč 17 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 389 081 Kč 17 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 177 774 Kč 41 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 177 774 Kč 41 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 61 133 Kč 12 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 61 133 Kč 12 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 600 Kč 4 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 600 Kč 4 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 1 206 640 Kč 34 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 1 206 640 Kč 34 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč Navýšení 800 Kč 782 Kč 98 %
916 916 0 Kč Navýšení 800 Kč 782 Kč 98 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 318 864 Kč 70 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 318 864 Kč 70 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 208 460 Kč 56 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 208 460 Kč 56 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 219 000 Kč 6 128 047 Kč 40 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 219 000 Kč 6 128 047 Kč 40 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 249 840 Kč 11 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 249 840 Kč 11 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 116 645 Kč 42 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 116 645 Kč 42 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 36 671 400 Kč Navýšení 36 752 400 Kč 11 582 123 Kč 32 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Sodexo Pass Česká republika a.s.ARES 300 137,94 Kč
360000008 04.01.2021 300 137,94 Kč
ARCHIVUM, s.r.o.ARES 26 242,44 Kč
360000052 18.01.2021 26 242,44 Kč
Dlouhá AlexandraARES 24 200,00 Kč
360000021 13.01.2021 24 200,00 Kč
ŠkoFIN s.r.o.ARES 24 158,58 Kč
360000068 20.01.2021 24 158,58 Kč
FINEP Poštovní a.s.ARES 19 904,50 Kč
360000051 18.01.2021 19 904,50 Kč
N A T O - P R A H A, spol. s r.o.ARES 16 691,00 Kč
360000028 14.01.2021 16 691,00 Kč
ČESKÁ TELEVIZEARES 8 910,00 Kč
360000031 14.01.2021 8 910,00 Kč
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.ARES 3 302,15 Kč
380000001 05.01.2021 2 818,15 Kč
380000004 22.01.2021 484,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 2 835,00 Kč
360000032 14.01.2021 2 835,00 Kč
Městská část Praha 5ARES 2 400,00 Kč
360000066 20.01.2021 2 400,00 Kč
Xerox Czech republic s.r.o.ARES 141,11 Kč
360000123 29.01.2021 141,11 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 5 699 124,72 Kč
Celkem 6 128 047,44 Kč