Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 36 671 400 Kč Navýšení 36 752 400 Kč 11 582 123 Kč 32 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Navýšení 36 751 400 Kč 11 582 123 Kč 32 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 846 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 846 Kč 1 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 846 Kč 1 %
5164 Nájemné 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Navýšení 35 601 400 Kč 11 581 277 Kč 33 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 9 058 Kč 18 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 9 058 Kč 18 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 5 256 Kč 13 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 5 256 Kč 13 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč 470 000 Kč 175 462 Kč 37 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 175 462 Kč 37 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 228 923 Kč 7 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 228 923 Kč 7 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 060 079 Kč 38 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 060 079 Kč 38 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 201 503 Kč 21 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 201 503 Kč 21 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 2 400 Kč 16 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 2 400 Kč 16 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 389 081 Kč 17 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 389 081 Kč 17 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 177 774 Kč 41 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 177 774 Kč 41 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 61 133 Kč 12 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 61 133 Kč 12 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 600 Kč 4 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 600 Kč 4 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 1 206 640 Kč 34 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 1 206 640 Kč 34 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč Navýšení 800 Kč 782 Kč 98 %
916 916 0 Kč Navýšení 800 Kč 782 Kč 98 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 318 864 Kč 70 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 318 864 Kč 70 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 208 460 Kč 56 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 208 460 Kč 56 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 219 000 Kč 6 128 047 Kč 40 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 219 000 Kč 6 128 047 Kč 40 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 249 840 Kč 11 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 249 840 Kč 11 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 116 645 Kč 42 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 116 645 Kč 42 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 36 671 400 Kč Navýšení 36 752 400 Kč 11 582 123 Kč 32 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5157 (Teplá voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 600,00 Kč
Celkem 600,00 Kč