Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
výdaje 36 671 400 Kč Navýšení 37 291 700 Kč 21 671 623 Kč 58 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Navýšení 37 281 500 Kč 21 661 433 Kč 58 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč Navýšení 1 660 100 Kč 585 532 Kč 35 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 71 394 Kč 36 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 71 394 Kč 36 %
5164 Nájemné 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
916 916 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 242 833 Kč 49 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 242 833 Kč 49 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Navýšení 35 621 400 Kč 21 075 901 Kč 59 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 15 530 Kč 31 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 15 530 Kč 31 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 278 819 Kč 58 %
916 916 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 278 819 Kč 58 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 551 323 Kč 17 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 551 323 Kč 17 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 660 341 Kč 60 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 660 341 Kč 60 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 328 736 Kč 35 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 328 736 Kč 35 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 18 253 Kč 82 %
916 916 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 18 253 Kč 82 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 871 732 Kč 37 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 871 732 Kč 37 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 1 909 241 Kč 66 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 1 909 241 Kč 66 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 134 481 Kč 27 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 134 481 Kč 27 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 7 747 Kč 52 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 7 747 Kč 52 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 010 000 Kč 85 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 010 000 Kč 85 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 218 185 Kč 58 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 218 185 Kč 58 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 10 664 394 Kč 70 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 10 664 394 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 665 604 Kč 29 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 665 604 Kč 29 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 171 404 Kč 61 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 171 404 Kč 61 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 20 000 Kč 67 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 20 000 Kč 67 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Celkem 36 671 400 Kč Navýšení 37 291 700 Kč 21 671 623 Kč 58 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5154 (Elektrická energie)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražská energetika, a.s.ARES 2 215 029,00 Kč
360000026 14.01.2021 75 829,00 Kč
360000030 14.01.2021 47 748,00 Kč
360000029 14.01.2021 23 326,00 Kč
360000027 14.01.2021 44 187,00 Kč
360000128 16.02.2021 72 680,00 Kč
360000133 16.02.2021 47 241,00 Kč
360000132 16.02.2021 22 953,00 Kč
360000129 16.02.2021 43 811,00 Kč
360000167 18.02.2021 5 010,00 Kč
950000064 01.03.2021 -23 326,00 Kč
950000066 01.03.2021 -5 010,00 Kč
950000061 01.03.2021 -75 829,00 Kč
950000063 01.03.2021 44 187,00 Kč
950000065 01.03.2021 47 748,00 Kč
950000065 01.03.2021 -47 748,00 Kč
950000063 01.03.2021 -44 187,00 Kč
950000064 01.03.2021 23 326,00 Kč
950000066 01.03.2021 5 010,00 Kč
950000061 01.03.2021 75 829,00 Kč
360000069 09.03.2021 830,00 Kč
360000093 10.03.2021 1 510,00 Kč
360000092 10.03.2021 334,00 Kč
360000088 10.03.2021 9 987,00 Kč
360000102 10.03.2021 4 940,00 Kč
360000094 10.03.2021 560,00 Kč
360000122 12.03.2021 43 745,00 Kč
360000121 12.03.2021 20 690,00 Kč
360000137 12.03.2021 450,00 Kč
360000125 12.03.2021 68 880,00 Kč
360000124 12.03.2021 40 958,00 Kč
360000164 16.03.2021 960,00 Kč
360000192 18.03.2021 54 250,00 Kč
360000191 18.03.2021 2 505,00 Kč
360000191 18.03.2021 2 505,00 Kč
360000107 15.04.2021 40 817,00 Kč
360000106 15.04.2021 47 425,00 Kč
360000105 15.04.2021 22 689,00 Kč
360000108 15.04.2021 72 539,00 Kč
360000137 20.04.2021 2 505,00 Kč
360000137 20.04.2021 2 505,00 Kč
360000150 17.05.2021 19 846,00 Kč
360000153 17.05.2021 45 151,00 Kč
360000152 17.05.2021 37 321,00 Kč
360000151 17.05.2021 68 753,00 Kč
360000231 24.05.2021 253,00 Kč
360000232 24.05.2021 930,00 Kč
360000256 26.05.2021 761,00 Kč
360000255 26.05.2021 580,00 Kč
360000254 26.05.2021 271,00 Kč
360000258 26.05.2021 610,00 Kč
360000257 26.05.2021 174,00 Kč
360000040 04.06.2021 1 500,00 Kč
360000041 04.06.2021 460,00 Kč
360000067 07.06.2021 130,00 Kč
360000066 07.06.2021 1 300,00 Kč
360000065 07.06.2021 1 332,00 Kč
360000076 09.06.2021 3 100,00 Kč
360000076 09.06.2021 3 100,00 Kč
360000075 09.06.2021 1 626,00 Kč
360000078 09.06.2021 62 380,00 Kč
360000075 09.06.2021 1 626,00 Kč
360000077 09.06.2021 34 439,00 Kč
360000154 16.06.2021 39 175,00 Kč
360000153 16.06.2021 69 924,00 Kč
360000156 16.06.2021 47 784,00 Kč
360000155 16.06.2021 20 579,00 Kč
360000131 14.07.2021 20 767,00 Kč
360000130 14.07.2021 47 789,00 Kč
360000132 14.07.2021 40 645,00 Kč
360000166 20.07.2021 3 100,00 Kč
360000166 20.07.2021 3 100,00 Kč
360000076 10.08.2021 67 348,00 Kč
360000124 12.08.2021 64 240,00 Kč
360000123 12.08.2021 36 784,00 Kč
360000122 12.08.2021 45 363,00 Kč
360000121 12.08.2021 21 054,00 Kč
360000170 18.08.2021 3 100,00 Kč
360000170 18.08.2021 3 100,00 Kč
360000206 23.08.2021 1 380,00 Kč
360000009 01.09.2021 930,00 Kč
360000047 07.09.2021 580,00 Kč
360000046 07.09.2021 610,00 Kč
360000074 08.09.2021 950,00 Kč
360000073 08.09.2021 1 500,00 Kč
360000192 14.09.2021 20 221,00 Kč
360000191 14.09.2021 63 496,00 Kč
360000190 14.09.2021 46 368,00 Kč
360000188 14.09.2021 460,00 Kč
360000193 14.09.2021 39 487,00 Kč
360000208 15.09.2021 1 170,00 Kč
360000242 16.09.2021 1 380,00 Kč
360000264 20.09.2021 3 100,00 Kč
360000265 20.09.2021 62 380,00 Kč
360000264 20.09.2021 3 100,00 Kč
360000138 13.10.2021 68 400,00 Kč
360000137 13.10.2021 48 035,00 Kč
360000140 13.10.2021 20 902,00 Kč
360000139 13.10.2021 40 293,00 Kč
360000170 18.10.2021 1 380,00 Kč
360000256 20.10.2021 3 100,00 Kč
360000256 20.10.2021 3 100,00 Kč
360000167 12.11.2021 21 262,00 Kč
360000166 12.11.2021 47 014,00 Kč
360000168 12.11.2021 70 567,00 Kč
FINEP Poštovní a.s.ARES 822,80 Kč
360000039 05.08.2021 164,56 Kč
360000052 06.08.2021 164,56 Kč
360000226 16.09.2021 164,56 Kč
360000259 20.10.2021 164,56 Kč
360000145 09.11.2021 164,56 Kč
Pražská plynárenská, a.s.ARES -6 673,34 Kč
360000202 19.08.2021 -6 673,34 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -299 937,00 Kč
Celkem 1 909 241,46 Kč