Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
výdaje 36 671 400 Kč Navýšení 37 291 700 Kč 21 671 623 Kč 58 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Navýšení 37 281 500 Kč 21 661 433 Kč 58 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč Navýšení 1 660 100 Kč 585 532 Kč 35 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 71 394 Kč 36 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 71 394 Kč 36 %
5164 Nájemné 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
916 916 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 242 833 Kč 49 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 242 833 Kč 49 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Navýšení 35 621 400 Kč 21 075 901 Kč 59 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 15 530 Kč 31 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 15 530 Kč 31 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 278 819 Kč 58 %
916 916 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 278 819 Kč 58 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 551 323 Kč 17 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 551 323 Kč 17 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 660 341 Kč 60 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 660 341 Kč 60 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 328 736 Kč 35 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 328 736 Kč 35 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 18 253 Kč 82 %
916 916 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 18 253 Kč 82 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 871 732 Kč 37 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 871 732 Kč 37 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 1 909 241 Kč 66 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 1 909 241 Kč 66 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 134 481 Kč 27 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 134 481 Kč 27 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 7 747 Kč 52 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 7 747 Kč 52 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 010 000 Kč 85 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 010 000 Kč 85 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 218 185 Kč 58 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 218 185 Kč 58 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 10 664 394 Kč 70 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 10 664 394 Kč 70 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 665 604 Kč 29 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 665 604 Kč 29 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 171 404 Kč 61 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 171 404 Kč 61 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 20 000 Kč 67 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 20 000 Kč 67 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Celkem 36 671 400 Kč Navýšení 37 291 700 Kč 21 671 623 Kč 58 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES 445 884,00 Kč
360000092 10.02.2021 9 250,00 Kč
360000094 10.02.2021 2 450,00 Kč
360000093 10.02.2021 1 310,00 Kč
360000152 17.02.2021 2 243,00 Kč
360000188 19.02.2021 -18 312,00 Kč
360000098 10.03.2021 47 090,00 Kč
360000097 10.03.2021 2 820,00 Kč
360000096 10.03.2021 1 310,00 Kč
360000095 10.03.2021 40 750,00 Kč
360000099 10.03.2021 9 250,00 Kč
950000089 31.03.2021 9 250,00 Kč
950000090 31.03.2021 -1 310,00 Kč
950000090 31.03.2021 -1 310,00 Kč
950000091 31.03.2021 2 450,00 Kč
950000089 31.03.2021 9 250,00 Kč
950000089 31.03.2021 9 250,00 Kč
950000090 31.03.2021 -1 310,00 Kč
950000091 31.03.2021 -2 450,00 Kč
950000089 31.03.2021 -9 250,00 Kč
950000089 31.03.2021 -9 250,00 Kč
950000090 31.03.2021 1 310,00 Kč
950000089 31.03.2021 -9 250,00 Kč
950000090 31.03.2021 1 310,00 Kč
950000090 31.03.2021 1 310,00 Kč
360000063 09.04.2021 2 820,00 Kč
360000065 09.04.2021 1 310,00 Kč
360000064 09.04.2021 9 250,00 Kč
360000109 12.05.2021 9 250,00 Kč
360000108 12.05.2021 2 820,00 Kč
360000110 12.05.2021 1 310,00 Kč
360000259 26.05.2021 12 186,00 Kč
360000104 10.06.2021 2 820,00 Kč
360000103 10.06.2021 52 950,00 Kč
360000107 10.06.2021 1 310,00 Kč
360000106 10.06.2021 40 750,00 Kč
360000105 10.06.2021 9 250,00 Kč
360000089 12.07.2021 2 820,00 Kč
360000091 12.07.2021 1 310,00 Kč
360000090 12.07.2021 9 250,00 Kč
360000092 11.08.2021 9 250,00 Kč
360000091 11.08.2021 2 820,00 Kč
360000093 11.08.2021 1 310,00 Kč
360000168 17.08.2021 -1 871,00 Kč
360000173 18.08.2021 24 323,00 Kč
360000260 03.09.2021 -11 295,00 Kč
360000139 10.09.2021 2 820,00 Kč
360000142 10.09.2021 1 360,00 Kč
360000141 10.09.2021 84 720,00 Kč
360000140 10.09.2021 9 250,00 Kč
360000244 17.09.2021 38 770,00 Kč
360000108 12.10.2021 9 250,00 Kč
360000107 12.10.2021 2 820,00 Kč
360000109 12.10.2021 1 360,00 Kč
360000106 10.11.2021 9 250,00 Kč
360000105 10.11.2021 2 820,00 Kč
360000104 10.11.2021 1 360,00 Kč
Městská část Praha 5,\nzastoupená:\nCentra a.s.\nPlzeňská 3185/5bARES 2 400,00 Kč
FINEP Poštovní a.s.ARES 411,40 Kč
360000039 05.08.2021 82,28 Kč
360000052 06.08.2021 82,28 Kč
360000226 16.09.2021 82,28 Kč
360000259 20.10.2021 82,28 Kč
360000145 09.11.2021 82,28 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -119 959,00 Kč
Celkem 328 736,40 Kč