Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
výdaje 36 671 400 Kč Pokles 34 891 700 Kč 25 799 746 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Pokles 34 881 500 Kč 25 789 556 Kč 74 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč Navýšení 1 660 100 Kč 565 378 Kč 34 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 64 140 Kč 33 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 64 140 Kč 33 %
5164 Nájemné 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
916 916 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 229 933 Kč 47 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 229 933 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Pokles 33 221 400 Kč 25 224 178 Kč 76 %
5131 Potraviny 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
916 916 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč Pokles 467 000 Kč 331 540 Kč 71 %
916 916 470 000 Kč Pokles 467 000 Kč 331 540 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Pokles 2 096 000 Kč 801 013 Kč 38 %
916 916 2 980 000 Kč Pokles 2 096 000 Kč 801 013 Kč 38 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 2 254 011 Kč 81 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 2 254 011 Kč 81 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 420 994 Kč 44 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 420 994 Kč 44 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 22 864 Kč 99 %
916 916 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 22 864 Kč 99 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 1 355 823 Kč 58 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 1 355 823 Kč 58 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 2 199 445 Kč 76 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 2 199 445 Kč 76 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
916 916 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 537 Kč 64 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 537 Kč 64 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 011 111 Kč 85 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 011 111 Kč 85 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 538 000 Kč 532 808 Kč 99 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 538 000 Kč 532 808 Kč 99 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 222 745 Kč 59 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 222 745 Kč 59 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 12 425 554 Kč 82 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 12 425 554 Kč 82 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč Pokles 1 298 400 Kč 1 043 732 Kč 80 %
916 916 2 299 400 Kč Pokles 1 298 400 Kč 1 043 732 Kč 80 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 259 542 Kč 93 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 259 542 Kč 93 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Celkem 36 671 400 Kč Pokles 34 891 700 Kč 25 799 746 Kč 74 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES 570 694,00 Kč
360000092 10.02.2021 9 250,00 Kč
360000094 10.02.2021 2 450,00 Kč
360000093 10.02.2021 1 310,00 Kč
360000152 17.02.2021 2 243,00 Kč
360000188 19.02.2021 -18 312,00 Kč
360000098 10.03.2021 47 090,00 Kč
360000097 10.03.2021 2 820,00 Kč
360000096 10.03.2021 1 310,00 Kč
360000095 10.03.2021 40 750,00 Kč
360000099 10.03.2021 9 250,00 Kč
950000089 31.03.2021 9 250,00 Kč
950000090 31.03.2021 -1 310,00 Kč
950000090 31.03.2021 -1 310,00 Kč
950000089 31.03.2021 9 250,00 Kč
950000089 31.03.2021 9 250,00 Kč
950000090 31.03.2021 -1 310,00 Kč
950000091 31.03.2021 2 450,00 Kč
950000089 31.03.2021 -9 250,00 Kč
950000089 31.03.2021 -9 250,00 Kč
950000090 31.03.2021 1 310,00 Kč
950000091 31.03.2021 -2 450,00 Kč
950000089 31.03.2021 -9 250,00 Kč
950000090 31.03.2021 1 310,00 Kč
950000090 31.03.2021 1 310,00 Kč
360000063 09.04.2021 2 820,00 Kč
360000065 09.04.2021 1 310,00 Kč
360000064 09.04.2021 9 250,00 Kč
360000109 12.05.2021 9 250,00 Kč
360000108 12.05.2021 2 820,00 Kč
360000110 12.05.2021 1 310,00 Kč
360000259 26.05.2021 12 186,00 Kč
360000104 10.06.2021 2 820,00 Kč
360000103 10.06.2021 52 950,00 Kč
360000107 10.06.2021 1 310,00 Kč
360000106 10.06.2021 40 750,00 Kč
360000105 10.06.2021 9 250,00 Kč
360000089 12.07.2021 2 820,00 Kč
360000091 12.07.2021 1 310,00 Kč
360000090 12.07.2021 9 250,00 Kč
360000092 11.08.2021 9 250,00 Kč
360000091 11.08.2021 2 820,00 Kč
360000093 11.08.2021 1 310,00 Kč
360000168 17.08.2021 -1 871,00 Kč
360000173 18.08.2021 24 323,00 Kč
360000260 03.09.2021 -11 295,00 Kč
360000139 10.09.2021 2 820,00 Kč
360000142 10.09.2021 1 360,00 Kč
360000141 10.09.2021 84 720,00 Kč
360000140 10.09.2021 9 250,00 Kč
360000244 17.09.2021 38 770,00 Kč
360000108 12.10.2021 9 250,00 Kč
360000107 12.10.2021 2 820,00 Kč
360000109 12.10.2021 1 360,00 Kč
360000106 10.11.2021 9 250,00 Kč
360000105 10.11.2021 2 820,00 Kč
360000104 10.11.2021 1 360,00 Kč
360000246 16.11.2021 16 785,00 Kč
360000108 09.12.2021 9 250,00 Kč
360000107 09.12.2021 2 820,00 Kč
360000106 09.12.2021 100 390,00 Kč
360000110 09.12.2021 1 360,00 Kč
360000109 09.12.2021 38 770,00 Kč
360000248 10.12.2021 -53 045,00 Kč
360000613 23.12.2021 1 360,00 Kč
360000624 23.12.2021 4 300,00 Kč
360000614 23.12.2021 2 820,00 Kč
Městská část Praha 5,\nzastoupená:\nCentra a.s.\nPlzeňská 3185/5bARES 2 800,00 Kč
FINEP Poštovní a.s.ARES 493,68 Kč
360000039 05.08.2021 82,28 Kč
360000052 06.08.2021 82,28 Kč
360000226 16.09.2021 82,28 Kč
360000259 20.10.2021 82,28 Kč
360000145 09.11.2021 82,28 Kč
360000267 15.12.2021 82,28 Kč
Městská část Praha 5 zastoupena Centra a.s.ARES 400,00 Kč
360000387 20.12.2021 400,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -153 394,00 Kč
Celkem 420 993,68 Kč