Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
výdaje 36 671 400 Kč Pokles 34 891 700 Kč 25 799 746 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Pokles 34 881 500 Kč 25 789 556 Kč 74 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč Navýšení 1 660 100 Kč 565 378 Kč 34 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 64 140 Kč 33 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 64 140 Kč 33 %
5164 Nájemné 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
916 916 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 229 933 Kč 47 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 229 933 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Pokles 33 221 400 Kč 25 224 178 Kč 76 %
5131 Potraviny 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
916 916 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč Pokles 467 000 Kč 331 540 Kč 71 %
916 916 470 000 Kč Pokles 467 000 Kč 331 540 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Pokles 2 096 000 Kč 801 013 Kč 38 %
916 916 2 980 000 Kč Pokles 2 096 000 Kč 801 013 Kč 38 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 2 254 011 Kč 81 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 2 254 011 Kč 81 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 420 994 Kč 44 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 420 994 Kč 44 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 22 864 Kč 99 %
916 916 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 22 864 Kč 99 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 1 355 823 Kč 58 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 1 355 823 Kč 58 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 2 199 445 Kč 76 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 2 199 445 Kč 76 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
916 916 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 537 Kč 64 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 537 Kč 64 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 011 111 Kč 85 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 011 111 Kč 85 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 538 000 Kč 532 808 Kč 99 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 538 000 Kč 532 808 Kč 99 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 222 745 Kč 59 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 222 745 Kč 59 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 12 425 554 Kč 82 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 12 425 554 Kč 82 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč Pokles 1 298 400 Kč 1 043 732 Kč 80 %
916 916 2 299 400 Kč Pokles 1 298 400 Kč 1 043 732 Kč 80 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 259 542 Kč 93 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 259 542 Kč 93 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
Celkem 36 671 400 Kč Pokles 34 891 700 Kč 25 799 746 Kč 74 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Artspect, a.s.ARES 379 415,39 Kč
360000078 21.01.2021 7 732,00 Kč
360000003 02.02.2021 14 820,00 Kč
950000008 10.02.2021 -14 820,00 Kč
950000006 10.02.2021 7 732,00 Kč
950000006 10.02.2021 -7 732,00 Kč
950000008 10.02.2021 14 820,00 Kč
360000059 05.03.2021 26 584,00 Kč
360000235 23.06.2021 46 042,00 Kč
360000181 22.07.2021 44 468,00 Kč
360000279 31.08.2021 11 687,39 Kč
360000078 08.09.2021 38 064,00 Kč
360000147 10.09.2021 38 943,00 Kč
360000400 30.11.2021 47 534,00 Kč
360000402 30.11.2021 29 470,00 Kč
360000401 30.11.2021 44 601,00 Kč
360000547 22.12.2021 29 470,00 Kč
FINEP Poštovní a.s.ARES 105 743,08 Kč
360000234 25.08.2021 152 875,00 Kč
950000030 31.08.2021 -47 131,92 Kč
Alza.cz a.s.ARES 104 751,16 Kč
360000131 16.02.2021 1 795,00 Kč
360000144 17.05.2021 1 782,00 Kč
360000317 28.05.2021 6 990,00 Kč
360000124 11.06.2021 7 802,84 Kč
360000007 01.07.2021 5 799,00 Kč
360000040 07.07.2021 10 990,00 Kč
360000158 19.07.2021 5 286,00 Kč
360000312 30.07.2021 1 668,32 Kč
360000073 10.08.2021 10 870,00 Kč
360000097 11.08.2021 4 535,00 Kč
360000035 06.09.2021 12 625,00 Kč
360000146 10.09.2021 1 844,00 Kč
360000298 21.09.2021 1 620,00 Kč
360000280 22.09.2021 588,00 Kč
360000025 02.11.2021 7 508,00 Kč
360000024 02.11.2021 6 290,00 Kč
360000011 01.12.2021 4 357,00 Kč
360000397 20.12.2021 12 401,00 Kč
XERTEC a.s.ARES 95 528,15 Kč
360000033 14.01.2021 18 387,18 Kč
360000067 20.01.2021 2 081,81 Kč
950000004 10.02.2021 18 387,18 Kč
950000004 10.02.2021 -18 387,18 Kč
950000005 10.02.2021 0,01 Kč
950000005 10.02.2021 2 081,80 Kč
950000005 10.02.2021 -2 081,81 Kč
360000118 15.02.2021 1 101,40 Kč
360000089 10.03.2021 2 081,81 Kč
360000204 23.03.2021 2 139,28 Kč
360000248 26.03.2021 7 057,46 Kč
360000165 12.11.2021 17 257,02 Kč
360000749 28.12.2021 45 422,19 Kč
Dlouhá AlexandraARES 32 847,40 Kč
360000230 29.04.2021 2 529,00 Kč
360000053 04.05.2021 6 594,50 Kč
360000146 17.05.2021 2 662,00 Kč
360000037 04.06.2021 2 649,90 Kč
360000110 13.07.2021 11 164,00 Kč
360000110 12.10.2021 2 238,50 Kč
360000382 26.11.2021 2 238,50 Kč
360000398 30.11.2021 2 771,00 Kč
VYZA Professional s.r.o.ARES 27 830,00 Kč
360000216 14.12.2021 27 830,00 Kč
IBT I. Spol. s r.o.ARES 21 150,00 Kč
360000002 02.02.2021 21 150,00 Kč
950000007 10.02.2021 21 150,00 Kč
950000007 10.02.2021 -21 150,00 Kč
KAISER+KRAFT, s.r.o.ARES 10 490,70 Kč
360000009 01.07.2021 10 490,70 Kč
B2B Partner s.r.o.ARES 10 230,55 Kč
360000004 09.02.2021 10 230,55 Kč
950000009 10.02.2021 10 230,55 Kč
950000009 10.02.2021 -10 230,55 Kč
ENPRAG, s.r.o.ARES 9 431,00 Kč
360000252 26.05.2021 9 431,00 Kč
CZC.cz s.r.o.ARES 3 596,00 Kč
360000309 23.11.2021 3 596,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 801 013,43 Kč