Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
výdaje 36 671 400 Kč Navýšení 36 762 400 Kč 16 825 817 Kč 46 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Navýšení 36 761 400 Kč 16 825 817 Kč 46 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 235 899 Kč 21 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 43 261 Kč 29 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 43 261 Kč 29 %
5164 Nájemné 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč 300 000 Kč 192 638 Kč 64 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 192 638 Kč 64 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Navýšení 35 611 400 Kč 16 589 919 Kč 47 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 13 805 Kč 28 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 13 805 Kč 28 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 232 282 Kč 48 %
916 916 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 232 282 Kč 48 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 515 821 Kč 16 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 515 821 Kč 16 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 338 533 Kč 48 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 338 533 Kč 48 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 318 604 Kč 34 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 318 604 Kč 34 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 9 221 Kč 42 %
916 916 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 9 221 Kč 42 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 597 939 Kč 26 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 597 939 Kč 26 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 440 287 Kč 50 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 440 287 Kč 50 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 81 931 Kč 16 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 81 931 Kč 16 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 3 579 Kč 24 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 3 579 Kč 24 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 2 108 669 Kč 59 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 2 108 669 Kč 59 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč Navýšení 800 Kč 782 Kč 98 %
916 916 0 Kč Navýšení 800 Kč 782 Kč 98 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 215 215 Kč 57 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 215 215 Kč 57 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 211 800 Kč 8 657 206 Kč 57 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 211 800 Kč 8 657 206 Kč 57 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 380 072 Kč 17 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 380 072 Kč 17 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 116 645 Kč 42 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 116 645 Kč 42 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 36 671 400 Kč Navýšení 36 762 400 Kč 16 825 817 Kč 46 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 ( Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5136 (Knihy, učební pomůcky a tisk)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Monitor CZ s.r.o.ARES 202 395,00 Kč
360000100 27.01.2021 25 424,00 Kč
360000101 27.01.2021 10 687,00 Kč
360000216 24.02.2021 16 770,00 Kč
360000215 24.02.2021 4 913,00 Kč
360000227 24.03.2021 18 101,00 Kč
360000228 24.03.2021 6 553,00 Kč
360000232 29.04.2021 7 037,00 Kč
360000231 29.04.2021 19 447,00 Kč
360000249 26.05.2021 6 093,00 Kč
360000201 27.05.2021 16 322,00 Kč
360000264 25.06.2021 16 455,00 Kč
360000263 25.06.2021 6 216,00 Kč
360000243 27.07.2021 6 943,00 Kč
360000244 27.07.2021 17 416,00 Kč
360000233 25.08.2021 18 503,00 Kč
360000232 25.08.2021 5 515,00 Kč
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.ARES 21 891,00 Kč
360000193 23.02.2021 8 109,00 Kč
360000131 12.03.2021 808,00 Kč
360000251 26.03.2021 887,00 Kč
360000250 26.03.2021 1 467,00 Kč
360000236 29.04.2021 998,00 Kč
360000091 10.05.2021 1 800,00 Kč
360000090 10.05.2021 1 416,00 Kč
360000042 04.06.2021 2 483,00 Kč
360000221 22.06.2021 621,00 Kč
360000055 08.07.2021 178,00 Kč
360000036 05.08.2021 1 780,00 Kč
360000247 26.08.2021 359,00 Kč
360000277 31.08.2021 580,00 Kč
360000075 08.09.2021 405,00 Kč
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.ARES 3 839,00 Kč
360000295 29.07.2021 3 050,00 Kč
360000296 29.07.2021 789,00 Kč
Procurement Publishing, s.r.o.ARES 2 277,00 Kč
360000133 12.03.2021 2 277,00 Kč
Anag, spol.s.r.o.ARES 1 130,50 Kč
360000053 06.08.2021 1 130,50 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 400,00 Kč
360000133 14.06.2021 400,00 Kč
Wolters Kluwer ČR, a.s.ARES 349,00 Kč
360000054 06.08.2021 349,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 232 281,50 Kč