Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 36 671 400 Kč Navýšení 36 752 400 Kč 9 510 719 Kč 26 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Navýšení 36 751 400 Kč 9 510 719 Kč 26 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 846 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 846 Kč 1 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 846 Kč 1 %
5164 Nájemné 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Navýšení 35 601 400 Kč 9 509 873 Kč 27 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 7 764 Kč 16 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 7 764 Kč 16 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč 20 000 Kč 5 256 Kč 26 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 5 256 Kč 26 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč 470 000 Kč 151 592 Kč 32 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 151 592 Kč 32 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 147 799 Kč 5 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 147 799 Kč 5 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 795 165 Kč 29 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 795 165 Kč 29 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 94 023 Kč 10 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 94 023 Kč 10 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 1 200 Kč 8 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 1 200 Kč 8 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 367 872 Kč 16 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 367 872 Kč 16 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 000 312 Kč 35 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 000 312 Kč 35 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 54 267 Kč 11 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 54 267 Kč 11 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 300 Kč 2 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 300 Kč 2 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč 3 550 000 Kč 905 628 Kč 26 %
916 916 3 550 000 Kč 3 550 000 Kč 905 628 Kč 26 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 318 864 Kč 70 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 318 864 Kč 70 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 208 460 Kč 56 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 208 460 Kč 56 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 239 000 Kč 5 144 941 Kč 34 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 239 000 Kč 5 144 941 Kč 34 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 227 859 Kč 10 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 227 859 Kč 10 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 53 571 Kč 19 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 53 571 Kč 19 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 36 671 400 Kč Navýšení 36 752 400 Kč 9 510 719 Kč 26 %