Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 36 671 400 Kč Navýšení 36 751 400 Kč 7 950 027 Kč 22 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Navýšení 36 751 400 Kč 7 950 027 Kč 22 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 35 521 400 Kč Navýšení 35 601 400 Kč 7 950 027 Kč 22 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 4 745 Kč 9 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 4 745 Kč 9 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč 20 000 Kč 1 161 Kč 6 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 1 161 Kč 6 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč 470 000 Kč 123 478 Kč 26 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 123 478 Kč 26 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 124 284 Kč 4 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 124 284 Kč 4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 608 194 Kč 22 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 608 194 Kč 22 %
5151 Studená voda 951 000 Kč 951 000 Kč 68 057 Kč 7 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 68 057 Kč 7 %
5152 Teplo 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 434 747 Kč 19 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 434 747 Kč 19 %
5154 Elektrická energie 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 714 669 Kč 25 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 714 669 Kč 25 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 32 690 Kč 7 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 32 690 Kč 7 %
5157 Teplá voda 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč 3 550 000 Kč 904 081 Kč 25 %
916 916 3 550 000 Kč 3 550 000 Kč 904 081 Kč 25 %
5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 212 448 Kč 47 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 212 448 Kč 47 %
5164 Nájemné 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 208 460 Kč 56 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 208 460 Kč 56 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 15 249 000 Kč 4 312 250 Kč 28 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 249 000 Kč 4 312 250 Kč 28 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 132 192 Kč 6 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 132 192 Kč 6 %
5175 Pohoštění 280 000 Kč 280 000 Kč 53 571 Kč 19 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 53 571 Kč 19 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
Celkem 36 671 400 Kč Navýšení 36 751 400 Kč 7 950 027 Kč 22 %