Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2021

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 36 671 400 Kč Navýšení 36 751 400 Kč 7 950 027 Kč 22 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 36 671 400 Kč Navýšení 36 751 400 Kč 7 950 027 Kč 22 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 132 192 Kč 6 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 132 192 Kč 6 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 132 192 Kč 6 %
Celkem 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 132 192 Kč 6 %