Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15445000001 (ORG 15445000001) / 2021

Název:
15445000001 (15445000001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 291 300 Kč 74 266 Kč 25 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 291 300 Kč 74 266 Kč 25 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 291 300 Kč 74 266 Kč 25 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 Kč Navýšení 106 300 Kč 53 793 Kč 51 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 300 Kč 53 793 Kč 51 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 26 400 Kč 13 341 Kč 51 %
926 926 0 Kč Navýšení 26 400 Kč 13 341 Kč 51 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 4 841 Kč 50 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 4 841 Kč 50 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 2 291 Kč 57 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 2 291 Kč 57 %
Celkem 0 Kč Navýšení 291 300 Kč 74 266 Kč 25 %