Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15445000000 (ORG 15445000000) / 2021

Název:
15445000000 (15445000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 106 100 Kč 1 106 065 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 873 000 Kč 646 203 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 873 000 Kč 646 203 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 873 000 Kč 646 203 Kč 74 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 89 700 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 89 700 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 394 700 Kč 335 618 Kč 85 %
926 926 0 Kč Navýšení 394 700 Kč 335 618 Kč 85 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 120 100 Kč 97 346 Kč 81 %
926 926 0 Kč Navýšení 120 100 Kč 97 346 Kč 81 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 43 700 Kč 35 330 Kč 81 %
926 926 0 Kč Navýšení 43 700 Kč 35 330 Kč 81 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 41 800 Kč 29 065 Kč 70 %
924 924 0 Kč Navýšení 39 300 Kč 29 065 Kč 74 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 500 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 118 300 Kč 59 145 Kč 50 %
926 926 0 Kč Navýšení 118 300 Kč 59 145 Kč 50 %
Celkem 0 Kč Navýšení 873 000 Kč 646 203 Kč 74 %