Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15445000000 (ORG 15445000000) / 2021

Název:
15445000000 (15445000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 827 900 Kč 827 854 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 653 500 Kč 16 663 Kč 3 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 653 500 Kč 16 663 Kč 3 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 653 500 Kč 16 663 Kč 3 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 0 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 230 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 230 900 Kč 0 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 0 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 41 800 Kč 16 663 Kč 40 %
924 924 0 Kč Navýšení 39 300 Kč 16 663 Kč 42 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 500 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 653 500 Kč 16 663 Kč 3 %