Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15047000001 (ORG 15047000001) / 2021

Název:
15047000001 (15047000001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 2 822 100 Kč 604 657 Kč 21 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 822 100 Kč 604 657 Kč 21 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 2 822 100 Kč 604 657 Kč 21 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 584 100 Kč 203 930 Kč 35 %
426 426 0 Kč Navýšení 584 100 Kč 203 930 Kč 35 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 317 Kč 96 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 317 Kč 96 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 47 850 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 47 850 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 926 100 Kč 89 716 Kč 5 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 926 100 Kč 89 716 Kč 5 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 Kč Navýšení 84 900 Kč 84 460 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 84 900 Kč 84 460 Kč 99 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 159 400 Kč 159 384 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 137 400 Kč 137 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 21 984 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 822 100 Kč 604 657 Kč 21 %