Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15047000000 (ORG 15047000000) / 2021

Název:
15047000000 (15047000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 694 600 Kč 1 694 684 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 2 164 400 Kč 1 519 084 Kč 70 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 164 400 Kč 1 519 084 Kč 70 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 2 164 400 Kč 1 519 084 Kč 70 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 1 798 200 Kč 1 200 119 Kč 67 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 798 200 Kč 1 200 119 Kč 67 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 269 600 Kč 234 043 Kč 87 %
426 426 0 Kč Navýšení 269 600 Kč 234 043 Kč 87 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 96 600 Kč 84 922 Kč 88 %
426 426 0 Kč Navýšení 96 600 Kč 84 922 Kč 88 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 164 400 Kč 1 519 084 Kč 70 %