Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor územního rozvoje (ORG 150000) / 2021

Název:
Odbor územního rozvoje (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 16 069 000 Kč Pokles 14 076 000 Kč 3 864 376 Kč 27 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 2 715 213 Kč 28 %
Doprava 5 596 000 Kč Pokles 3 603 000 Kč 926 230 Kč 26 %
Kultura a sdělovací prostředky 680 000 Kč Pokles 670 000 Kč 212 959 Kč 32 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 596 000 Kč Pokles 3 588 000 Kč 911 230 Kč 25 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 876 524 Kč 28 %
315 315 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 876 524 Kč 28 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 34 706 Kč 7 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 34 706 Kč 7 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 575 000 Kč Pokles 565 000 Kč 212 959 Kč 38 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
615 615 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
415 415 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
3635 Územní plánování 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 2 715 213 Kč 28 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 2 453 588 Kč 28 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 2 453 588 Kč 28 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 196 625 Kč 22 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 196 625 Kč 22 %
6111 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 65 000 Kč 68 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 65 000 Kč 68 %
Celkem 16 069 000 Kč Pokles 14 076 000 Kč 3 864 376 Kč 27 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 150000 (Odbor územního rozvoje), Paragraf 3635 (Územní plánování), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
JC PLAN, s.r.o.ARES 118 580,00 Kč
360000246 26.05.2021 118 580,00 Kč
Michal Jansa DiSARES 54 450,00 Kč
360000021 01.11.2021 54 450,00 Kč
Jambosh,spol.s r.o.ARES 23 595,00 Kč
360000062 05.10.2021 23 595,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 196 625,00 Kč