Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor územního rozvoje (ORG 150000) / 2021

Název:
Odbor územního rozvoje (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 16 069 000 Kč Pokles 14 076 000 Kč 5 839 613 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 3 598 993 Kč 37 %
Doprava 5 596 000 Kč Pokles 3 603 000 Kč 2 017 687 Kč 56 %
Kultura a sdělovací prostředky 680 000 Kč Pokles 670 000 Kč 212 959 Kč 32 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 596 000 Kč Pokles 3 588 000 Kč 2 002 687 Kč 56 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 1 823 930 Kč 59 %
315 315 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 1 823 930 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 178 757 Kč 37 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 178 757 Kč 37 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 575 000 Kč Pokles 565 000 Kč 212 959 Kč 38 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
615 615 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
415 415 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
3635 Územní plánování 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 3 598 993 Kč 37 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 3 133 007 Kč 36 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 3 133 007 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 370 986 Kč 41 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 370 986 Kč 41 %
6111 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 95 000 Kč 100 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 95 000 Kč 100 %
Celkem 16 069 000 Kč Pokles 14 076 000 Kč 5 839 613 Kč 41 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 150000 (Odbor územního rozvoje), Paragraf 3635 (Územní plánování), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ARCHUM architekti s.r.o.ARES 1 028 500,00 Kč
360000165 20.07.2021 617 100,00 Kč
360000396 20.12.2021 411 400,00 Kč
Mgr. Ing. Jakub Mašek, advokátARES 807 070,00 Kč
360000061 09.04.2021 41 745,00 Kč
360000057 09.04.2021 75 141,00 Kč
360000060 09.04.2021 22 264,00 Kč
360000059 09.04.2021 11 132,00 Kč
360000062 09.04.2021 19 481,00 Kč
360000058 09.04.2021 47 311,00 Kč
360000380 27.10.2021 8 349,00 Kč
360000384 27.10.2021 33 396,00 Kč
360000379 27.10.2021 111 320,00 Kč
360000383 27.10.2021 69 575,00 Kč
360000378 27.10.2021 44 528,00 Kč
360000382 27.10.2021 36 179,00 Kč
360000381 27.10.2021 36 179,00 Kč
360000339 17.12.2021 13 915,00 Kč
360000338 17.12.2021 108 537,00 Kč
360000337 17.12.2021 2 783,00 Kč
360000341 17.12.2021 41 745,00 Kč
360000336 17.12.2021 27 830,00 Kč
360000340 17.12.2021 55 660,00 Kč
Ing. arch. Václav ŠkardaARES 356 950,00 Kč
360000061 05.10.2021 214 170,00 Kč
360000347 26.10.2021 142 780,00 Kč
Roman Brychta Architekti, s.r.o.ARES 337 590,00 Kč
360000022 02.03.2021 168 795,00 Kč
360000067 05.05.2021 168 795,00 Kč
Nedvěd JanARES 226 270,00 Kč
360000294 29.07.2021 113 135,00 Kč
360000023 01.10.2021 113 135,00 Kč
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.ARES 168 795,00 Kč
360000277 16.09.2021 168 795,00 Kč
950000038 30.09.2021 168 795,00 Kč
950000038 30.09.2021 -168 795,00 Kč
Frank Bold Advokáti, s.r.o.ARES 156 021,40 Kč
360000037 15.01.2021 103 992,45 Kč
950000006 15.01.2021 103 992,45 Kč
950000006 15.01.2021 -103 992,45 Kč
360000090 10.02.2021 5 847,27 Kč
950000056 28.02.2021 -5 847,27 Kč
950000056 28.02.2021 5 847,27 Kč
360000098 15.04.2021 9 236,33 Kč
360000102 10.06.2021 3 925,45 Kč
360000203 15.07.2021 4 156,35 Kč
360000118 12.08.2021 1 847,27 Kč
360000117 12.08.2021 3 925,45 Kč
360000164 12.11.2021 5 541,80 Kč
360000145 10.12.2021 17 549,03 Kč
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.ARES 51 811,00 Kč
360000225 26.07.2021 51 811,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 3 133 007,40 Kč