Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor územního rozvoje (ORG 150000) / 2021

Název:
Odbor územního rozvoje (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 16 069 000 Kč Pokles 14 076 000 Kč 5 839 613 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 3 598 993 Kč 37 %
Doprava 5 596 000 Kč Pokles 3 603 000 Kč 2 017 687 Kč 56 %
Kultura a sdělovací prostředky 680 000 Kč Pokles 670 000 Kč 212 959 Kč 32 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 596 000 Kč Pokles 3 588 000 Kč 2 002 687 Kč 56 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 1 823 930 Kč 59 %
315 315 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 1 823 930 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 178 757 Kč 37 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 178 757 Kč 37 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 575 000 Kč Pokles 565 000 Kč 212 959 Kč 38 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
615 615 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
415 415 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
3635 Územní plánování 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 3 598 993 Kč 37 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 3 133 007 Kč 36 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 3 133 007 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 370 986 Kč 41 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 370 986 Kč 41 %
6111 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 95 000 Kč 100 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 95 000 Kč 100 %
Celkem 16 069 000 Kč Pokles 14 076 000 Kč 5 839 613 Kč 41 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 150000 (Odbor územního rozvoje), Paragraf 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), Položka 5493 (Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Mgr. Hana DvorskáARES 10 000,00 Kč
300000058 08.09.2021 10 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -26,00 Kč
Celkem 9 974,00 Kč