Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor územního rozvoje (ORG 150000) / 2021

Název:
Odbor územního rozvoje (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 16 069 000 Kč Pokles 14 076 000 Kč 5 839 613 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 3 598 993 Kč 37 %
Doprava 5 596 000 Kč Pokles 3 603 000 Kč 2 017 687 Kč 56 %
Kultura a sdělovací prostředky 680 000 Kč Pokles 670 000 Kč 212 959 Kč 32 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 596 000 Kč Pokles 3 588 000 Kč 2 002 687 Kč 56 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 1 823 930 Kč 59 %
315 315 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 1 823 930 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 178 757 Kč 37 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 178 757 Kč 37 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 575 000 Kč Pokles 565 000 Kč 212 959 Kč 38 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
615 615 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
415 415 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
3635 Územní plánování 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 3 598 993 Kč 37 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 3 133 007 Kč 36 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 3 133 007 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 370 986 Kč 41 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 370 986 Kč 41 %
6111 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 95 000 Kč 100 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 95 000 Kč 100 %
Celkem 16 069 000 Kč Pokles 14 076 000 Kč 5 839 613 Kč 41 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 150000 (Odbor územního rozvoje), Paragraf 3317 (Výstavní činnost v kultuře), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Český svaz ochránců přírody ZahraBarrARES 47 500,00 Kč
300000092 18.08.2021 47 500,00 Kč
Spolek na ochranu BarrandovaARES 25 500,00 Kč
300000057 08.09.2021 25 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -13 762,50 Kč
Celkem 59 237,50 Kč