Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor územního rozvoje (ORG 150000) / 2021

Název:
Odbor územního rozvoje (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 16 069 000 Kč 16 069 000 Kč 1 407 892 Kč 9 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 796 246 Kč 8 %
Doprava 5 596 000 Kč 5 596 000 Kč 457 925 Kč 8 %
Kultura a sdělovací prostředky 680 000 Kč 680 000 Kč 153 721 Kč 23 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 596 000 Kč Pokles 5 581 000 Kč 442 925 Kč 8 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 596 000 Kč 4 596 000 Kč 410 553 Kč 9 %
315 315 4 596 000 Kč 4 596 000 Kč 410 553 Kč 9 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 985 000 Kč 32 372 Kč 3 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 985 000 Kč 32 372 Kč 3 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 575 000 Kč 575 000 Kč 153 721 Kč 27 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 410 000 Kč 410 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 410 000 Kč 410 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
3635 Územní plánování 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 796 246 Kč 8 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 677 666 Kč 8 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 677 666 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 118 580 Kč 13 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 118 580 Kč 13 %
6111 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 16 069 000 Kč 16 069 000 Kč 1 407 892 Kč 9 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 150000 (Odbor územního rozvoje), Paragraf 2212 (Silnice), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 32 372,10 Kč
Celkem 32 372,10 Kč