Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor územního rozvoje (ORG 150000) / 2021

Název:
Odbor územního rozvoje (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 16 069 000 Kč Pokles 14 076 000 Kč 5 839 613 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 3 598 993 Kč 37 %
Doprava 5 596 000 Kč Pokles 3 603 000 Kč 2 017 687 Kč 56 %
Kultura a sdělovací prostředky 680 000 Kč Pokles 670 000 Kč 212 959 Kč 32 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 596 000 Kč Pokles 3 588 000 Kč 2 002 687 Kč 56 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 1 823 930 Kč 59 %
315 315 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 1 823 930 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 178 757 Kč 37 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 178 757 Kč 37 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 575 000 Kč Pokles 565 000 Kč 212 959 Kč 38 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
615 615 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
415 415 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
3635 Územní plánování 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 3 598 993 Kč 37 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 3 133 007 Kč 36 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 3 133 007 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 370 986 Kč 41 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 370 986 Kč 41 %
6111 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 95 000 Kč 100 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 95 000 Kč 100 %
Celkem 16 069 000 Kč Pokles 14 076 000 Kč 5 839 613 Kč 41 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 150000 (Odbor územního rozvoje), Paragraf 2212 (Silnice), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
PUDIS a.s.ARES 598 950,00 Kč
360000027 03.09.2021 359 370,00 Kč
360000394 20.12.2021 239 580,00 Kč
SUDOP PRAHA a.s.ARES 339 405,00 Kč
360000201 14.12.2021 339 405,00 Kč
"sinpps s.r.o."ARES 167 343,00 Kč
360000334 24.09.2021 35 816,00 Kč
360000345 24.11.2021 33 880,00 Kč
360000259 15.12.2021 97 647,00 Kč
NDCON s.r.o.ARES 131 285,00 Kč
360000177 19.05.2021 131 285,00 Kč
Exact Control System a.s.ARES 119 064,00 Kč
360000056 09.04.2021 119 064,00 Kč
IXA, v.o.s.ARES 117 370,00 Kč
360000257 15.12.2021 117 370,00 Kč
sinpps s.r.o.ARES 99 704,00 Kč
360000148 16.06.2021 35 816,00 Kč
360000150 16.06.2021 28 072,00 Kč
360000149 16.06.2021 35 816,00 Kč
Ing. Jan Hradil, Ph.D.ARES 95 323,80 Kč
360000672 27.12.2021 95 323,80 Kč
ATELIÉR DUK, s. r. o.ARES 52 635,00 Kč
360000166 18.10.2021 52 635,00 Kč
AZIMUT CZ s.r.o.ARES 30 250,00 Kč
360000132 12.03.2021 30 250,00 Kč
Technologie hlavního města Prahy, a.s.ARES 30 250,00 Kč
360000049 08.04.2021 30 250,00 Kč
ATELIÉR DUK s.r.o.ARES 24 200,00 Kč
360000671 27.12.2021 24 200,00 Kč
Ing. Rudolf PÚCHYARES 18 150,00 Kč
360000202 15.07.2021 18 150,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 823 929,80 Kč