Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor územního rozvoje (ORG 150000) / 2021

Název:
Odbor územního rozvoje (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 16 069 000 Kč Pokles 14 076 000 Kč 3 864 376 Kč 27 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 2 715 213 Kč 28 %
Doprava 5 596 000 Kč Pokles 3 603 000 Kč 926 230 Kč 26 %
Kultura a sdělovací prostředky 680 000 Kč Pokles 670 000 Kč 212 959 Kč 32 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3635 Územní plánování 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 65 000 Kč 68 %
6111 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 65 000 Kč 68 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 65 000 Kč 68 %
Celkem 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 65 000 Kč 68 %