Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor územního rozvoje (ORG 150000) / 2021

Název:
Odbor územního rozvoje (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 16 069 000 Kč 16 069 000 Kč 1 304 262 Kč 8 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 792 320 Kč 8 %
Doprava 5 596 000 Kč 5 596 000 Kč 358 221 Kč 6 %
Kultura a sdělovací prostředky 680 000 Kč 680 000 Kč 153 721 Kč 23 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3635 Územní plánování 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 0 Kč 0 %
6111 Programové vybavení 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 0 Kč 0 %