Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor územního rozvoje (ORG 150000) / 2021

Název:
Odbor územního rozvoje (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 16 069 000 Kč 16 069 000 Kč 1 050 896 Kč 7 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 673 740 Kč 7 %
Doprava 5 596 000 Kč 5 596 000 Kč 223 435 Kč 4 %
Kultura a sdělovací prostředky 680 000 Kč 680 000 Kč 153 721 Kč 23 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %