Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka (ORG 130230) / 2021

Název:
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka (130230)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 007 930 Kč 78 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 007 930 Kč 78 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 007 930 Kč 78 %
6121 Budovy, haly a stavby 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 007 930 Kč 78 %
818 818 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 007 930 Kč 78 %
Celkem 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 007 930 Kč 78 %