Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Smíchov CITY (ORG 130229) / 2021

Název:
ZŠ Smíchov CITY (130229)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 000 000 Kč Navýšení 10 660 000 Kč 10 612 457 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 10 000 000 Kč Navýšení 10 660 000 Kč 10 612 457 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 10 000 000 Kč Navýšení 10 660 000 Kč 10 612 457 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 10 000 000 Kč Navýšení 10 660 000 Kč 10 612 457 Kč 100 %
418 418 10 000 000 Kč Navýšení 10 660 000 Kč 10 612 457 Kč 100 %
Celkem 10 000 000 Kč Navýšení 10 660 000 Kč 10 612 457 Kč 100 %