Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sportovní zařízení - průzkumy, studie (ORG 130228) / 2021

Název:
Sportovní zařízení - průzkumy, studie (130228)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 000 000 Kč Pokles 82 900 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč Pokles 82 900 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 000 000 Kč Pokles 82 900 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000 Kč Pokles 82 900 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč Pokles 82 900 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 000 000 Kč Pokles 82 900 Kč 0 Kč 0 %