Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výdaje na průzkumy, studie - školství (ORG 130227) / 2021

Název:
Výdaje na průzkumy, studie - školství (130227)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 2 000 000 Kč Pokles 819 200 Kč 635 250 Kč 78 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 000 000 Kč Pokles 819 200 Kč 635 250 Kč 78 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 2 000 000 Kč Pokles 819 200 Kč 635 250 Kč 78 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000 Kč Pokles 819 200 Kč 635 250 Kč 78 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 819 200 Kč 635 250 Kč 78 %
Celkem 2 000 000 Kč Pokles 819 200 Kč 635 250 Kč 78 %