Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Smíchov - přístavba dílen (ORG 130225) / 2021

Název:
ZŠ Smíchov - přístavba dílen (130225)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 7 000 000 Kč Pokles 6 750 000 Kč 2 278 674 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 7 000 000 Kč Pokles 6 750 000 Kč 2 278 674 Kč 34 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 7 000 000 Kč Pokles 6 750 000 Kč 2 278 674 Kč 34 %
6121 Budovy, haly a stavby 7 000 000 Kč Pokles 6 429 300 Kč 2 278 674 Kč 35 %
418 418 7 000 000 Kč Pokles 6 429 300 Kč 2 278 674 Kč 35 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 320 700 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 320 700 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 7 000 000 Kč Pokles 6 750 000 Kč 2 278 674 Kč 34 %