Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého (ORG 130224) / 2021

Název:
PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého (130224)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %
6121 Budovy, haly a stavby 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %
518 518 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %
Celkem 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130224 ( PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého), Paragraf 4357 (Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se...), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Tomáš LebrARES 9 680,00 Kč
360000103 11.05.2021 9 680,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 9 680,00 Kč