Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého (ORG 130224) / 2021

Název:
PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého (130224)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %
6121 Budovy, haly a stavby 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %
518 518 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %
Celkem 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %