Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. (ORG 130223) / 2021

Název:
PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. (130223)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 5 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 5 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 5 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 5 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130223 ( PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj.), Paragraf 4349 (Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč